Betaal in 3 delen met 0% rente bij Cosy Vibes– COSY VIBES
085 - 130 91 34

info@cosy-vibes.nl

Betalen met in3

Als je kiest voor in3 betaal je het volledige bedrag in drie gelijke delen binnen 60 dagen. Op de dag van je bestelling betaal je het eerste deel via iDeal en wordt je aankoop verzonden. 30 dagen later betaal je het tweede deel en weer 30 dagen later het derde deel. Zo hoef je geen grote uitgave in één keer te doen.

Consumentvoorwaarden in3

Als je een product koopt (de Aankoop) bij een verkoper (de Winkel), maak je afspraken met die Winkel. Die afspraken tussen jou en de Winkel staan niet in dit document. 

In dit document staan enkel de afspraken die jij maakt met in3. Met in3 is het mogelijk om je Aankoop in drie gelijke termijnen te betalen: 

 1. De eerste termijn betaal je direct bij de Aankoop. 
 2. De tweede termijn betaal je uiterlijk 30 dagen later. 
 3. De derde termijn betaal je uiterlijk 60 dagen later. 

Je kunt alleen voor betaling met in3 kiezen als de Winkel afspraken heeft gemaakt met ons om onze betaalmethode te mogen aanbieden. in3 is de handelsnaam van in3 NL B.V. en wij zijn statutair gevestigd aan de Meerenakkerweg 1a, 5652 AR in Eindhoven. in3 NL B.V. is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59234784. Het btw-nummer van In3 NL B.V. is NL853381082B01. 

Als je bij jouw Aankoop kiest voor betalen met in3, dan maak je naast de afspraken met de Winkel, de volgende afspraken met in3: 

 1. Je Aankoop
 • 1.1. Doordat je de Aankoop doet bij de Winkel, krijgt de Winkel op jou een vordering (de Vordering). De Winkel stuurt je een factuur of geeft je een aankoopbon. 
 • 1.2. Op de Aankoop zijn de voorwaarden van toepassing die je afspreekt met de Winkel.  
 • 1.3 In het bestelproces van de Winkel kun je ervoor kiezen om via in3 te betalen. Indien je hiervoor kiest, doe je een aanvraag bij in3 (de Aanvraag).In deze Consumentvoorwaarden maak je aanvullende afspraken met in3 over de betaalmethode die je gebruikt voor de Aankoop. 
 1. Jouw Aanvraag
 • 2.1. Doordat je een aanvraag doet bij in3, verklaar je als volgt: 
  • (a) Je bezorgadres en je factuuradres zijn in Nederland en zijn geen postbus of servicepunt; 
  • (b) Je bent 18 jaar of ouder en bevoegd om de Aankoop te maken (handelingsbekwaam); 
  • (c) Je bent niet failliet verklaard of onder curatele of bewind gesteld, en er is ook geen schuldsaneringsregeling op jou van toepassing. Daarnaast is ook geen aanvraag ingediend hiervoor; en 
  • (d) Alle (persoons)gegevens die je aan de Winkel of in3 (hebt) verstrekt, zijn juist en volledig. Daarnaast zal je de betalingen verrichten vanaf jouw rekening. 
 • 2.2. Als je de Aanvraag indient, verzoek je in3 om de (betaal)overeenkomst tussen jou en in3 direct uit te voeren als in3 jouw Aanvraag goedkeurt. 
 1. Beoordeling van de Aanvraag door in3
 • 3.1. Nadat in3 de Aanvraag heeft ontvangen, beoordeelt in3 de Aanvraag. 
 • 3.2. Als in3 de Aanvraag afwijst, laat in3 jou dat weten. in3 hoeft daarbij niet te vermelden waarom ze de Aanvraag afwijst. Als in3 de Aanvraag afwijst en je dan toch de Aankoop wil doen, moet je een andere manier vinden om  aan de Winkel te betalen. 
 • 3.3. Bij de beoordeling van de Aanvraag, toetst in3 ook jouw kredietwaardigheid. In3 doet dat geautomatiseerd. Zie de privacyverklaring onder https://payin3.eu/nl/privacy-policy/ voor meer informatie over de verwerking van jouw gegevens door in3. 
 1. Als in3 de Aanvraag goedkeurt
 • 4.1. Als in3 de Aanvraag goedkeurt, laat in3 jou dat weten. Ze mag aan haar goedkeuring voorwaarden verbinden. Ook die laat ze jou weten. 
 • 4.2. Als in3 de Aanvraag goedkeurt, komt er een overeenkomst tot stand tussen jou en in3. Deze Consumentvoorwaarden zijn een onderdeel van die overeenkomst. Je kunt deze Consumentvoorwaarden altijd opzoeken op de website van in3 en gemakkelijk opslaan als PDF of nog een keer (gratis) bij in3 opvragen. Jouw overeenkomst met in3 eindigt vanzelf als het totale uitstaande bedrag door jou is voldaan. 
 • 4.3. Als in3 de Aanvraag goedkeurt, betekent dat niet dat jouw kredietwaardigheid goed is. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw kredietwaardigheid. Je moet dus zelf beoordelen of in3 bij jouw situatie en de Aankoop past en of je de Termijnen (zoals hierna gedefinieerd) kunt betalen. Als je denkt dat je de Termijnen (misschien) niet kunt betalen, dien je in3 niet aan te vragen. 
 1. Als je je bedenkt
 • 5.1. Als de Aanvraag nog niet door in3 is goedgekeurd en je toch niet gebruik wil maken van in3, kun je de Aanvraag intrekken door de Aankoop af te breken en de eerste Termijn niet aan in3 te betalen. 
 • 5.2. Als de Aanvraag al door in3 is goedgekeurd, je de eerste Termijn al hebt betaald en je in3 toch niet wil gebruiken, mag je altijd direct het volledige bedrag voldoen aan in3. Jouw overeenkomst met in3 eindigt dan. 
 • 5.3. Als je de Aankoop wil herroepen, staat in artikel 8 hierna hoe je dat kunt doen. 
 1. Overdracht aan in3

Als in3 de Aanvraag goedkeurt, moet je de Vordering aan in3 betalen. Dat gebeurt door een cessie van de Vordering (een overdracht van de Vordering) door de Winkel aan in3. Je ontvangt hierbij mededeling van deze cessie. 

 1. Drie termijnen
 • 7.1. Om gebruik te maken van in3, spreek je met in3 af dat je niet meer in een keer de gehele Vordering bij de Aankoop hoeft te betalen. 
 • 7.2. In plaats daarvan verkrijgt in3 drie extra vorderingen (Termijnen) op jou die samen even groot zijn als de Vordering. De eerste Termijn moet je direct betalen bij de Aankoop. De tweede Termijn betaal je uiterlijk 30 dagen later. De derde Termijn betaal je uiterlijk 60 dagen na de Aankoop. Je betaalt geen rente of kosten. 
 • 7.3. De Vordering wordt achtergesteld bij de Termijnen en je spreekt af dat je de Vordering zal betalen door betaling van de Termijnen. Steeds als je een Termijn betaalt, gaat de Vordering net als de Termijn met het betaalde bedrag omlaag. Dit gaat net zo lang door tot er geen Termijnen en Vordering meer over zijn. Als je dus alle Termijnen op tijd betaalt, krijg je nooit meer te maken met de Vordering en heb je aan jouw betalingsverplichting voldaan. 
 1. Retours
 • 8.1. Als je de Aankoop retour wil sturen of wil herroepen, dien je contact op te nemen met de Winkel. 
 • 8.2. Zolang de Winkel je retour niet goedkeurt, blijf je verplicht om in3 op tijd en volledig te betalen. 
 • 8.3. Als je de Aankoop (geheel of gedeeltelijk) retour stuurt en de Winkel je retour goedkeurt, dan worden de Vordering en de Termijnen verlaagd met het retourbedrag. Voor zover de tweede en derde Termijn nog uitstaan, worden die Termijnen in de volgende volgorde verlaagd: eerst de derde Termijn en dan de tweede Termijn. 
 • 8.4. Wanneer het retourbedrag groter is dan de nog uitstaande Termijnen, krijg je het overschot terug van in3 op de bankrekening van waar je de eerste Termijn hebt betaald. Weet in3 niet van welke bankrekening je de eerste Termijn hebt betaald, dan laat in3 jou dat weten en geeft in3 jou instructies hoe je jouw bankrekening kunt doorgeven. Als je jouw bankrekening volgens de instructies aan in3 hebt doorgegeven, dan stort in3 het overschot terug op die bankrekening. 
 1. Hoe je moet en mag betalen
 • 9.1. Je mag altijd zonder bijkomende kosten de resterende Termijnen eerder betalen. 
 • 9.2. Je bent verplicht om de resterende Termijnen eerder te betalen als in3 daarom verzoekt. in3 mag dat bijvoorbeeld verzoeken als er onjuistheden stonden in de Aanvraag of als in3 dat moet doen op grond van de wet, andere regels of instructies van toezichthouders. 
 • 9.3. Je kunt de Termijnen en de Vordering alleen nog maar betalen via de betaallink die je voor dat doel ontvangt van in3.  
 • 9.4. De persoon die de eerste Termijn betaalt aan in3, heeft de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 4.2. gesloten met in3 en is verantwoordelijk voor de tijdige betalingen van de tweede en derde Termijn. Als je de eerste Termijn voor iemand anders hebt betaald of wanneer je de eerste Termijn door iemand anders laat betalen, dan ben je naast die andere persoon volledig verantwoordelijk voor de betalingen van de tweede en derde Termijn. 
 1. Als je niet of te laat betaalt
 • 10.1. De datum waarop in3 jouw betaling ontvangt op de door in3 opgegeven bankrekening, geldt als de datum van betaling. Je dient dus zelf rekening te houden met de eventuele verwerkingstijd van banken. Indien je te laat betaalt, komt de vertraging voor jouw rekening en risico. 
 • 10.2. Als je niet op tijd betaalt, zal in3 jou een herinnering en/of ingebrekestelling sturen met een betaaltermijn. Als je nog steeds niet betaalt voordat die betaaltermijn is verstreken, mag in3 kosten bij jou in rekening brengen. in3 mag die kosten zelfs in rekening brengen als je de Aankoop retour mag sturen en/of stuurt nadat de betaaltermijn is verstreken. Bij kosten kun je bijvoorbeeld denken aan kosten van een advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 
 • 10.3. Als je na 60 dagen niet alle Termijnen hebt betaald, staat er nog steeds een bedrag open.. De Vordering is dan nog steeds achtergesteld bij de Termijnen, en je hoeft nooit dubbel te betalen. Als je het open bedrag betaalt onder de Termijnen, gaat de Vordering met hetzelfde bedrag omlaag. En als je op verzoek van in3 het open bedrag betaalt onder de Vordering, gaan de Termijnen met hetzelfde bedrag omlaag. 
 1. Communicatie en klachten
 • 11.3. Met vragen, klachten of andere berichten over de Aankoop of de aflevering ervan, kun je niet terecht bij in3. Daarvoor moet je contact opnemen met de Winkel. 
 • 11.4. Als jouw adres of emailadres wijzigt, moet je dat direct aan in3 laten weten. Doe je dat niet, dan weet in3 niet dat je een ander (email)adres hebt en blijft zij uitgaan van het oude. Als je daardoor berichten van in3 niet of te laat ontvangt, komt dat voor jouw rekening en risico. 
 • 11.5. in3 is bevoegd om elektronisch met je te communiceren. Berichten kunnen dan ook per email of via jouw account in de in3 applicatie worden verstuurd. in3 communiceert met jou in het Nederlands en jouw overeenkomst met in3 wordt dan ook in het Nederlands gesloten. 
 1. Informatie
 • 12.1. Als de informatie die je aan de Winkel of in3 (hebt) verstrekt, onjuist of onvolledig is, ben je aansprakelijk voor alle schade die in3 daardoor lijdt. 
 • 12.2. in3 mag altijd nadere informatie opvragen in verband met de uitvoering van wet- en regelgeving. Je moet alle door in3 opgevraagde informatie direct bij in3 aanleveren. 
 1. Uitsluiting van aansprakelijkheid
 • 13.1. in3 is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die je lijdt, tenzij de schade op grond van dwingend recht voor haar rekening komt. 
 • 13.2. Als in3 aansprakelijk is voor schade die je lijdt, is zij alleen aansprakelijk voor direct geleden verlies. in3 is nooit aansprakelijk voor indirect geleden verlies of voor gederfde winst of ander nadeel. 
 1. Overdracht aan Aion Bank SA/NV
 • 14.1. in3 draagt de Vordering en de Termijnen over aan Aion Bank SA/NV. Dat gebeurt door cessie door in3 aan Aion Bank SA/NV. Je ontvangt hierbij mededeling van deze cessie. De privacyverklaring van Aion Bank SA/NV kun je vinden onder  
 • 14.2. Deze cessie verandert niets aan artikel 9.3 hierboven. Je kunt dus de Termijnen en het Openstaande Bedrag nog steeds alleen nog maar betalen via de betaallink die je voor dat doel ontvangt van in3. 
 1. Nederlands recht en Nederlandse rechter
 • 15.1. Het Nederlandse recht is van toepassing op jouw overeenkomst met in3 en alle niet-contractuele verbintenissen die daarmee verband houden. 
 • 15.2. De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van geschillen in verband met jouw overeenkomst met in3 en alle niet-contractuele verbintenissen die daarmee verband houden. 

JOUW WINKELWAGEN (0)

Je hebt geen artikelen in je winkelwagen